حسین فریدون، برادر رئیس جمهور سابق، در اوین

برادر رئیس جمهور سابق! فکر می‌کنم اشتباه می‌بینم که مسئول فرهنگی با اشاره سر تایید می‌کند که خودش است و بعد از اینکه از جلویش عبور می‌کنیم، می‌گوید: «در حال خواندن زبان فرانسه است.»

خبرنگار فرهیختگان در گزارش امروز خود که درباره سوژه مطالعه و کتاب در زندان است نوشته:

وارد کتابخانه زندان اوین شدیم. فضای کتابخانه خیلی بزرگ نیست، اما از گوشه‌گوشه آن استفاده کرده‌اند تا همه فضا را پوشش دهند. ابتدا میز و صندلی‌هاست که با وجود اینکه ساعت ۱۰ صبح است، همه صندلی‌ها پر و همه در حال کتاب خواندن هستند.

برادر رئیس جمهور سابق! فکر می‌کنم اشتباه می‌بینم که مسئول فرهنگی با اشاره سر تایید می‌کند که خودش است و بعد از اینکه از جلویش عبور می‌کنیم، می‌گوید: «در حال خواندن زبان فرانسه است.» به سمت قفسه کتاب‌ها می‌روم و اجازه‌ای می‌گیرم تا با مسئول کتابخانه که می‌خواهد اسمش را علی خطاب کنم، صحبت کنم. از تعداد کتاب‌های داخل کتابخانه می‌پرسم و نگاهی به کتاب‌ها می‌اندازد و می‌گوید: فکر می‌کنم حدود ۱۰ هزار و ۲۸ عنوان کتاب در کتابخانه داریم.

About خبرگزاری کردستان نیوز

خبرگزاری ملی کردستان اولین خبرگزاری ملی کردستان به چند زبان رسمی اخبار کردزبانهای سراسر جهان را اطلاع رسانی می نماید

Check Also

دستگیری کلاهبردار 250 میلیارد ریالی با 15 شاکی در کردستان

دستگیری کلاهبردار 250 میلیارد ریالی با 15 شاکی در کردستان خبر داد و اظهار داشت: با مراجعه  تعداد …