دکتر بهزاد ایزدی:عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی در اقلیم کردستان عراق

گردشگری ورزشی در کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری داشته است و در منطقه اقلیم کردستان عراق نیز گسترش آن برای رشد صنعت ورزش غیرقابل انکار است، لذا هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی در اقلیم کردستان عراق بود. جامعه و نمونه آماری در این تحقیق مدیران و اعضای سازمان های میراث فرهنگی و ورزشی اقلیم کردستان عراق بودند. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه افچنگی (1394)، در چهار بعد (فرهنگی، زیست محیطی، مدیریتی، قدرت جذب رویداد ورزشی) بررسی شد و تجزیه و تحلیل داده ها به روش رگرسیون و با نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میزان قدرت جذب یک رویداد و عوامل فرهنگی درتوسعه گردشگری ورزشی در اقلیم کردستان عراق بیشترین نقش داشتند و عوامل زیست محیطی و مدیریتی نقش کمتری داشتند. نتایج نشان داد که مولفه های آماده سازی و ساخت مجتمع های مختلف ورزشی، ایجاد علاقه مندی و گرایش بیشتر مردم به ورزش، فرصت های سرگرمی و تفریحی برای ساکنان محلی، گسترش درک ملی و بین المللی و افزایش تعاملات فرهنگی، غنی سازی اوقات فراغت مردم، ارتقاء دانش و تجربه مدیران ورزشی در برنامه ریزی و برگزاری مسابقات و میزبانی رقابت ها و فرهنگ سازی برای پرداختن به ورزش بیشترین تأثیرپذیری را در توسعه گردشگری داشتند. با توجه به اهمیت گردشگری ورزشی، مدیران و برنامه ریزان بخش گردشگری و ورزش اقلیم کردستان باید نگاه ویژه ای به توسعه و گسترش صنعت گردشگری ورزشی داشته باشند و زیرساخت های لازم برای جذب گردشگران محلی و بین المللی فراهم نمایند.

About خبرگزاری کردستان نیوز

خبرگزاری ملی کردستان اولین خبرگزاری ملی کردستان به چند زبان رسمی اخبار کردزبانهای سراسر جهان را اطلاع رسانی می نماید

Check Also

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در اظهاراتی عنوان کرد …

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در بیست و هفتمین نشست شورای وزرای سازمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *