تغییر در قانون انتخابات اقلیم کردستان

حزب اپوزیسیون نسل نو، در اطلاعیە ای خواستار تغییرات کلی و اساسی  در قانون انتخابات و نیز کرسی های پارلمان شد.

در این اطلاعیە ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی در اقلیم در موعد تعیین شدە آن و بە صورت بیومتریک و رای گیری الکترونیک و همزمان با شمارش دستی آرا، آمدە کە باید نظام انتخاباتی تک حوزە ای در اقلیم لغو شدە و اقلیم بە 4 حوزە تقسیم شدە و هر استان یک حوزە انتخاباتی تعیین شود و تعداد کرسی های پارلمان از 111 کرسی بە 107 کرسی هاش دادە شود.

نسل نو اعلام کردە کە کرسی های اقلیت ها باید در پارلمان بە این صورت کاهش دادە شود

سلیمانیە:

یک کرسی‌ مسیحی‌.

یک کرسی‌ ترکمان (گرمیان(

اربیل:

دو کرسی‌ مسیحی‌.

دو کرسی‌ ترکمان.

دهوک :

یک کرسی‌ مسیحی‌.

در بخش دیگری از این اطلاعیە آمدە کە اقلیت های اقلیم باید در انتخابات پارلمانی لیست مستقل و مختص بە خود را داشتە و فقط شهروندان اقلیت نیز مجاز بە رای دادن بە نامزدهای اقلیت و این لیست ها باشند و شهروندان خارج از اقلیت ها اجازە رای دادن بە نامزدهای اقلیت ها را نداشتە باشند.

نسل نو درخواست کردە کە انتخابات با نظارت تیم های بین المللی و سازمان ملل و تیم 5 نفرە قضات مستقل و بی طرف و بدون گرایشات حزبی کە از طریق رای دو سوم نمایندگان پارلمان انتخاب شدە باشند؛ برگزار و نتایج ابتدایی ظرف 24 ساعت و نتایج نهایی آن طی دو هفتە اعلام شود.

در خصوص کمیسیون عالی و مستقل انتخابات اقلیم کردستان نیز نسل نو تاکید کردە کە باید سهمیە بندی حزبی در این کمیسیون لغو شدە و  تمامی اعضای آن از قضات  مستقل و بدون گرایشات حزبی و سیاسی باشند و تمامی تصمیمات مربوط بە انتخابات و نتایج آن نیز با رای دو سوم از 9 عضو کمیسیون اتخاذ شود.

مدت قانونی فعالیت کمیسیون عالی و مستقل انتخابات اقلیم کردستان در 23 دسامبر سال 2019 پایان یافتە و این در حالی است کە انتخابات آتی در اقلیم باید در اواخر دسامبر 2022 برگزار شود.

از سوی دیگر حزب دمکرات با 45 کرسی اکثریت کرسی های پارلمان کردستان را در اختیار دارد و این در حالی است کە تعداد کرسی های حزب اتحادیە میهنی به 21 کرسی  می رسد و جنبش تغییر نیز 12 کرسی و اتحاد اسلامی 5 کرسی و جماعت عدالت 7 کرسی را در اختیار دارند و تعداد کرسی های نسل نو نیز بە 4 کرسی می رسد.

About خبرگزاری کردستان نیوز

خبرگزاری ملی کردستان اولین خبرگزاری ملی کردستان به چند زبان رسمی اخبار کردزبانهای سراسر جهان را اطلاع رسانی می نماید

Check Also

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در اظهاراتی عنوان کرد …

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در بیست و هفتمین نشست شورای وزرای سازمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *