دست داشتن لاهورشیخ جنگیردر پناه دادن بە مفسدین و دست داشتن در پروندە های فساد

اختلافات داخلی میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی روسای مشترک اتحادیە میهنی کردستان وارد مرحلە جدیدی شدە و سایت رسمی این حزب، اتهاماتی تازە را علیه لاهور شیخ جنگی مطرح کرد.

لاهور شیخ جنگی، متهم است کە افراد متهم به فساد را کە در پروندە های فساد دست داشتە و از سوی دادگاه بە صورت رسمی فراخواندە شدە اند؛ پناه دادە است.

لاهور شیخ جنگی متهم بە سوءاستفادە از قدرت و اختیارات خود علیە منافع اتحادیە میهنی و قشرهای مردم و خانوادە های شهیدان اقلیم بودە و مدارک و مستندات لازم برای همه این پروندە ها (اتهامات) موجود است.

از سوی دیگر سایت خبری خندان نیز گزارش داده کە لاهور شیخ جنگی در پیامی اعلام کردە کە تصمیم گرفتە شدە خانە وی مورد حملە قرار گرفتە و وی با اعمال فشار نظامی ناچار بە ترک اقلیم کردستان شود، اما وی بە هیچ عنوان حاضر بە ترک اقلیم نیست و با توطئە هایی کە علیە وی در جریان است، مقابلە می کند.

پیشتر نیز دادگاه سلیمانیە حکم دستگیری میران محمد عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی و رئیس پیشین ادارە بهداشت و سلامت سلیمانیە را کە از افراد نزدیک بە لاهور شیخ جنگی محسوب می شود؛ بە اتهام فساد مالی و پولشویی صادر کرد و اخباری در شبکە های اجتماعی اقلیم منتشر شد، مبنی بر اینکە میران محمد در منزل لاهور شیخ جنگی است.

About خبرگزاری کردستان نیوز

خبرگزاری ملی کردستان اولین خبرگزاری ملی کردستان به چند زبان رسمی اخبار کردزبانهای سراسر جهان را اطلاع رسانی می نماید

Check Also

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در اظهاراتی عنوان کرد …

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در بیست و هفتمین نشست شورای وزرای سازمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *