چگونه باردار شوید How to get pregnant

چگونه باردار شوید

  1. پیش بینی زمان تخمک گذاری
    تخمک گذاری پروسه ای است که طی آن تخمک بالغ از تخمدان ها رها می گردد. تخمک پس از رهایی از تخمدان تنها به مدت 12 تا 24 ساعت قابلیت بارور شدن دارد.چرخه قاعدگی خانم ها به طور متوسط 28 روز می باشد. در این شرایط تخمک گذاری 14 روز قبل از شروع چرخه بعدی رخ می دهد. داشتن نزدیکی پنج روز قبل از تخمک گذاری و روز تخمک گذاری می تواند شانس باردار شدن را افزایش دهد. اسپرم می تواند به مدت پنج روز بعد از نزدیکی در مسیر باروری خانم باقی بماند.
  2. استفاده از کیت های تخمک گذاری: این کیت ها مقدار افزایش هورمون ها را در نمونه ادرار اندازه گیری می کنند. به این ترتیب شما می توانید زمان تخمک گذاری را پیش بینی کنید.

به حداکثر رسانیدن قدرت باروری 

پس از پایان یافتن پریود، دو تا سه روز در هفته نزدیکی داشته باشید. بهتر است هر روز یا یک روز در میان نزدیکی داشته باشید.
وزن خود را در محدوده نرمال نگاه دارید,  اضافه وزن یا وزنی کمتر از حد نرمال ریسک ابتلا به اختلال در تخمک گذاری را افزایش می دهد.
استفاده از قرص های فولیک اسید می تواند احتمال بروز برخی نواقص در جنین را کاهش دهد.

عدم استفاده از سیگار, الکل و کافئین.

اگر به اضافه وزن دچارید باید با مشورت پزشک بدانید که چه فعالیت های فیزیکی برای شما مناسب است.

در صورتی داشتن نزدیکی های محافظت نشده در بازه ای به مدت حداقل یک سال و عدم حصول بارداری باید به پزشک مراجعه کنید.

اگر بالای 35 سال هستید و همسر شما نیز از شرایط جسمی سالمی برخوردار است بهتر است قبل از باردار شدن با پزشک مشورت کنید.

داروهای خطرناک دوران بارداری :

۱) داروهای شیمی درمانی

۲) دارو های خوراکی برای درمان آکنه، مائند ایزوترتینون و مشتقات ویتامین A .

۳) اشعه های رادیواکتیو مانند اشعه هایی که در عکس برداری با اشعه X یا MRI استفاده ‏می شود.

برگرفته از: وبسایت https://www.mayoclinic.org

How to get pregnant
If you’re hoping to conceive, don’t leave it to luck. Know how to get pregnant — starting with predicting ovulation and do’s and don’ts for maximizing fertility.

By Mayo Clinic Staff
Some couples seem to get pregnant simply by talking about it. For others, it takes time. If you’re looking for tips on how to get pregnant, here’s what you need to know.

How to predict ovulation
Understanding when you’re ovulating — and having sex regularly five days before and on the day of ovulation — can improve the odds of conceiving.

Ovulation is the process in which a mature egg is released from the ovary. Those six days are important because the egg is able to be fertilized for about 12 to 24 hours after it’s released. In addition, sperm can live inside the female reproductive tract as long as five days after sexual intercourse under the right conditions. Your chance of getting pregnant is highest when live sperm are present in the fallopian tubes during ovulation.

In an average 28-day menstrual cycle, ovulation typically occurs about 14 days before the start of the next menstrual period. But in most women, ovulation occurs in the four days before or after the midpoint of the menstrual cycle. If, like many women, you don’t have a perfect 28-day menstrual cycle, you can determine the length and midpoint of your cycle by keeping a menstrual calendar.

Beyond the calendar, you can also look for ovulation signs and symptoms, including:

Change in vaginal secretions. Just before ovulation, you might notice an increase in clear, wet and stretchy vaginal secretions. Just after ovulation, cervical mucus decreases and becomes thicker, cloudy and less noticeable.
Change in basal body temperature. Your body’s temperature at rest (basal body temperature) increases slightly during ovulation. Using a thermometer specifically designed to measure basal body temperature, take your temperature every morning before you get out of bed. Record the results and look for a pattern to emerge. You’ll be most fertile during the two to three days before your temperature rises.
You also might want to try an over-the-counter ovulation kit. These kits test your urine for the surge in hormones that takes place before ovulation, which helps you identify when you’re most likely to ovulate.

Maximizing fertility: What to do
Follow these simple tips for how to get pregnant:

Have sex regularly. The highest pregnancy rates occur in couples who have sex every day or every other day.
Have sex near the time of ovulation. If having sex every day isn’t possible — or enjoyable — have sex every two to three days per week starting soon after the end of your period. This can help ensure that you have sex when you are most fertile.
Maintain a normal weight. Overweight and underweight women are at increased risk of ovulation disorders.
Also, consider talking to your health care provider about preconception planning. He or she can assess your overall health and help you identify changes that might improve your chances of a healthy pregnancy. Your health care provider will recommend taking folic acid a few months before conception to reduce the risk of spina bifida and other neural tube defects.

Maximizing fertility: What to avoid
To improve your odds of conceiving:

Don’t smoke. Tobacco has multiple negative effects on fertility, not to mention your general health and the health of a fetus. If you smoke, ask your health care provider to help you quit before conception.
Don’t drink alcohol. Heavy alcohol use might lead to decreased fertility. Generally, it’s best to avoid alcohol if you’re hoping to conceive.
Curb caffeine. Research suggests that fertility isn’t affected by caffeine consumption of less than 200 milligrams a day. That’s about one to two cups of 6 to 8 ounces of coffee per day.
Don’t overdo strenuous exercise. Strenuous, intense exercise of more than five hours a week has been associated with decreased ovulation.
Also, talk to your health care provider about any medications you are taking. Certain medications — even those available without a prescription — can make it difficult to conceive.

When to talk to a doctor
With frequent unprotected sex, most healthy couples conceive within one year.

If you’re younger than 35 and you and your partner are in good health, try it on your own for one year before consulting a doctor. Consider seeking help sooner if you’re age 35 or older, or you or your partner has known or suspected fertility issues.

Infertility affects both men and women — and treatment is available. Depending on the source of the problem, your gynecologist, your partner’s urologist or your family doctor might be able to help. In some cases, a fertility specialist offers the best hope

About خبرگزاری کردستان نیوز

خبرگزاری ملی کردستان اولین خبرگزاری ملی کردستان به چند زبان رسمی اخبار کردزبانهای سراسر جهان را اطلاع رسانی می نماید

Check Also

پریمیدون Primidone

نام ژنریک: پریمیدون نام لاتین: Primidone نام تجاری: ®Lepsiral®Mysoline®Resimatil®Primaclone گروه دارویی- درمانی: آنالوگ باربیتوراتضد تشنج …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *