ميزان آسيب پذيري سازه ها

در هنگام وقوع زلزله در اثر تغييرمكان سازه، اجزاي سازه نيز تحت تاثير تغيير شكل هايي قرار م ي گيرند . در زلزل ه هاي خفيف
پاسخ سازه و تغيير شكل هاي اجزا در محدوده خطي (الاستيك) باقي مي ماند ، اما در زلزله هاي شديد پاسخ سازه و تغيير شكل هاي
اجزا، از محدوده ارتجاعي فراتر خواهد رفت كه در نهايت ممكن است باعث خرابي سازه گردد.
سازه ها بايد توانايي تحمل نيروهاي ناشي از زلزله (در سطح عملكرد مورد نظر ) را داشته باشند و در اين تراز از زلزله تغيير
مكان ها، دوران ها و همچنين ميزان خرابي اجزاي مختلف آ ن، در محدوده مورد نظر ضوابط طراحي قرار گيرد. مهمترين پارامترهايي
كه بر رفتار سازه تحت اثر نيروهاي ناشي از زلزله تاثير مي گذارند عبارتند ا ز : جرم، سختي، ميرايي، پيكربندي و هندسه، مقاومت،
شكل پذيري اجزاي سازه و پارامترهاي جنبش زمين . اولين گام در بهسازي لرزه اي سازه هاي مو جود، ارزيابي آسي ب پذيري لرزه اي آنها مي باشد. در سال هاي اخير رو ش هاي مختلفي براي بررسي ميزان آسيب پذيري سازه ها ارائه گرديده، كه اكثر آنها مبتني بر
ارزيابي هاي كيفي و كمي ساز هها مي باشند

About خبرگزاری کردستان نیوز

خبرگزاری ملی کردستان اولین خبرگزاری ملی کردستان به چند زبان رسمی اخبار کردزبانهای سراسر جهان را اطلاع رسانی می نماید

Check Also

انواع سنگ های ساختمانی با عکس و کاربردی که هریک دارند

سنگ گرانیت سنگ گرانیت یکی متداول‌ترین انواع سنگ های ساختمانی از دسته سنگ‌های آذرین است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *