حذف کلمه اسلامی از حزب جماعت اسلامی کردستان

 هفتە گذشتە کنگرە حزب جماعت اسلامی کردستان برگزار شدە و طی کنگرە پسوند اسلامی از نام حزب حذف و بە حزب عدالت کردستان / عراق، تغییر دادە شد و امیر حزب نیز بە رهبر تغییر یافت.

در این خصوص علی باپیر رهبر رهبر حزب جماعت عدالت کردستان دربارە علت تغییرات انجام شدە گفت کە پیش از تصمیم گیری حزب دربارە تبدیل امیر حزب بە رهبر، قانون کمیسیون عالی انتخابات عراق تاکید کرد کە منصب رهبری احزاب عراقی نباید امیر باشد  و همچنین کمیسیون بە دلیل جلوگیری از بهرە برداری از دین و اسلام خواستار حذف شهادتین از پرچم حزب نیز شدە است.

وی اشارە کرد کە در دوران خلفای راشدین نیز تغییر نام صورت گرفتە و عنوان جانشین پیامبر بە امیرالمومنین و در دوران عثمانی نیز بە سلطان تغییر یافتە است.

همچنین تاکید کرد کە این تغییر نام بدین معنا نیست کە در آیندە افرادی بی ایمان و غیرمسلمان در رهبری حزب جای گیرند ویا حزب از مسلمانان و اسلام جدا باشد، بلکە تغییر نام برای تعامل بهتر با طرف های خارج از حزب انجام شدە است و از حمایت همه طرف ها نیز استقبال می کند.

About خبرگزاری کردستان نیوز

خبرگزاری ملی کردستان اولین خبرگزاری ملی کردستان به چند زبان رسمی اخبار کردزبانهای سراسر جهان را اطلاع رسانی می نماید

Check Also

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در اظهاراتی عنوان کرد …

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در بیست و هفتمین نشست شورای وزرای سازمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *